Navlun Teklifi

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Çobantur Turizm Ticaret ve Nakliyat A.Ş.
Web Sitesi Üzerinden Yapılan İş Başvuruları Kapsamında için
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Gerektiren Durumlar İçin Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Şirketimize yaptığınız iş başvuru kapsamında şirketimiz tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın)  5 (2) maddesi gereğince açık rızanızı gerektirmeyen istisnalara / hukuki sebeplere dayalı işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza şirketimizin “Çalışan Adayı – Web Sitesi Üzerinden Yapılan Başvurular İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” ile yapılmıştır.

Ancak KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, aşağıda belirtilen durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.

Açık rızanızı vermeniz halinde, genel nitelikli kişisel verileriniz yurtdışında belirtilen kişilere / yerlere aktarılacaktır.

Verdiğiniz açık rızanızı herhangi bir gerekçe göstermeksizin şirketimize başvurarak dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Şirketimizin Kullandığı Bulut Tabanlı IT Uygulamaları Ve Uygulamalar İle İlgili Aldığı Hizmetler Nedeniyle Genel Nitelikli Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Açık Rızanız: 

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI (Çalışan adayı tarafından onaylanması gerekir)

“Çalışan Adayı – Web Sitesi Üzerinden Yapılan Başvurular İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” ve bu “Çalışan Adayı Açık Rıza Metninde” verilen bilgiler ve belirtilen şartlar doğrultusunda,  “Çalışan Adayı – Web Sitesi Üzerinden Yapılan Başvurular İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” belirtilen kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgilerinizin, görsel ve işitsel kayıtlarınızın, fiziki mekan güvenliği bilgilerinizin yurtdışına Microsoft şirketine aktarılmasına, Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanmasına açık rızam vardır.