Navlun Teklifi

Değerlerimiz

Samimiyet

Paydaşlarımızın güvenini dürüstlük, bütünlük ve samimiyet sayesinde kazanırız. Sözler ve eylemler arasında tutarlılık gösteririz. Ne vaat edersek onu yaparız. İnandığımız değerler doğrultusunda hareket ederiz. Güvenilir olmayı kendimize ilke ediniriz. Özümüz sözümüz birdir.

Tutku

Müşterilerimizin ve işimizin standartlarını aşmak için zorlu hedefler belirleriz. Yeni fırsatlara ve zorluklara, yüksek enerji ve şevkle yaklaşırız.

Yenilikçilik

İnsan odaklı hizmetlerimiz ve ürünlerimizle tüm paydaşlarımıza değer ve fark yaratırız. Organizasyonun başarısı için teknolojinin de yardımıyla her zaman yenilikçi ve gelişmiş yöntemlerle hareket ederiz.

Birlik

Birbirimizi güçlendirir ve birbirimizden öğreniriz. Ancak gerçek bir takım olursak başarılı olabiliriz. Ortak hedeflere tek bir vücut olarak ulaşmak için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışırız.

Özen

Çalışma arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın dile getirilmeyen duygularını, ihtiyaçlarını, endişelerini hissederiz. Farklılıklara duyarlı davranır, saygı duyarız.