Freight Quote

About Us

In our journey of almost half a century, we have been continuing to work with passion and sincerity.

By giving particular importance to our corporate values, we offer effective solutions and an uninterrupted supply chain around the world. We always offer innovative services in the fields of land, intermodal, air, sea, project transport, domestic transport, minivan and ADR transport, and always act with the same care, without making any discrimination between key accounts or smaller scale clients. Pioneered by our professional leader staff, we act together with our experienced human resources consisting of more than 500 people.

Hizmet kapasitemizi artırmak, standartlarımızı yükseltebilmek adına önceliği insan kaynağımıza vererek araç ve ekipman yatırımları yapıyoruz. Günümüzde bini aşkın özmal araç ve ekipman filomuzla yıllık 50 bini aşan yükleme gerçekleştiriyoruz. Lojistiğin kritik noktalarından depolama hizmetlerinde ise 50 bin metrekareyi geçen depolama alanımızla çözümler üretiyoruz. Teknolojiyi doğru okumak ve hizmetlerimize entegre edebilmek için dijital altyapımızı en güncel sistemlerle donatıyoruz. Doğayı korumak ve sürdürülebilirliği her anlamda sağlamak adına taşıma süreçlerimizden ofis ve depolama alanlarımıza kadar tüm iş akışlarımızda karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

Boltas olarak hizmet verdiğimiz birçok müşterimiz ile uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Bunun en önemli sebebi, “müşteri deneyimi”ne odaklanmamız. Hizmet talebinin alınmasından bitişine dek tüm süreci özenle yürütüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor, fikirlerini dinliyor ve duygularını hissediyoruz. İletişimin, lojistiğin en önemli parçalarından olduğuna inanıyoruz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz.

Dünya, lojistiğin ve teknolojinin gelişmesiyle artık eskisinden daha hızlı dönüyor. Boltas olarak geçmişimizden aldığımız gücü ve potansiyeli, geleceğe taşımak adına sorumluluk duygusuyla taşımaya devam edeceğiz.

In order to increase our service capacity and raise our standards, we invest in vehicles and equipment by giving priority to our human resources. Today, we carry out more than 50 thousand shipments annually with our fleet of more than a thousand self-owned vehicles and equipment. We create solutions with our storage area exceeding 50 thousand square meters in terms of storage services, which are one of the critical points of logistics. We furnish our digital infrastructure with the state-of-art systems in order to interpret technology correctly and integrate it into our services. We reduce our carbon footprint in all our workflows, from our transportation processes to our office and storage areas in order to protect nature and ensure sustainability in every sense.

As Boltas, we have been working with many of our customers for a long time. The most important reason for this is that we focus on the “customer experience”. We carefully carry out the entire process from receiving the service request to completion. We understand the needs of our customers, listen to their ideas and feel their emotions. We believe that communication is one of the most important parts of logistics and we work in cooperation with all our stakeholders.

The world is changing faster than ever now with the developments in logistics and technology. As Boltas, we will continue to carry the power and potential we drive from our past with a sense of responsibility in order to carry it to the future.