Navlun Teklifi

ADR’li Taşıma ve Depolama

ADR’li Taşıma ve Depolama

Kontrollü ve Detaylı

ADR yönetmeliği ve uluslararası standartlara uygun araçlarımız, sürücülerimiz ve depolarımızda, mevzuatın öngördüğü şartlar ve koşullarda tüm tehlikeli maddelerin (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, sıvı, gaz) taşınması ve depolanması hizmetlerini en üst seviye güvenlik sistemleri ve teknolojileri ile yönetiyoruz.

Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi, belgelenmesi, yüklenmesi ve boşaltılması prosedürlerini büyük hassasiyetle gerçekleştiriyoruz.